TATENA ekspertai pradeda darbą BelAE

15:42 / 26.10.2021
785

TATENA eksploatavimo saugos misija (angl. Pre-OSART) pradėjo darbą BelAE aikštelėje, pranešė BelTA elektrinės Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas.

Siekdama įvertinti, kaip Baltarusija įgyvendina TATENA anksčiau pateiktas rekomendacijas ir pasiūlymus dėl eksploatavimo saugos, ekspertų grupė išnagrinės susijusią medžiagą ir aplankys elektrinės technologinius įrenginius. 

Darbas bus organizuojamas 11 sričių: "Vadovavimas ir saugos valdymas", "Eksploatacija", "Techninė priežiūra", "Techninė pagalba", "Mokymas ir kvalifikacija", "Radiacinė sauga", "Chemija", "Keitimasis eksploatavimo patirtimi", "Avarijų valdymas", "Avarijų planavimas ir likvidavimas", "Perdavimas eksploatuoti". 

Ekspertų grupės vadovas Jurijus Martynenko prieš misijos pradžią padėkojo Baltarusijos pusei už bendradarbiavimą. "Šį kvietimą laikome jūsų reguliavimo institucijų ir Baltarusijos AE įsipareigojimo siekti aukščiausio lygio visų rūšių saugos branduolinės energetikos srityje rodikliu", - sakė jis.

Юрий Мартыненко. Фото БелАЭС


Миссия МАГАТЭ по эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) приступила к работе на площадке БелАЭС, сообщили БЕЛТА в отделе информации и общественных связей станции.

С целью оценки выполнения белорусской стороной ранее выданных МАГАТЭ рекомендаций и предложений по вопросам эксплуатационной безопасности экспертная группа изучит соответствующие материалы, а также посетит технологические объекты станции.

Работа будет организована по 11 направлениям: "Лидерство и управление безопасностью", "Эксплуатация", "Техническое обслуживание", "Техническая поддержка", "Обучение и квалификация", "Радиационная защита", "Химия", "Обмен опытом эксплуатации", "Управление авариями", "Аварийное планирование и реагирование", "Ввод в эксплуатацию".

Руководитель экспертной группы Юрий Мартыненко перед началом работы миссии поблагодарил белорусскую сторону за сотрудничество. "Мы видим это приглашение как индикатор приверженности ваших регулирующих органов и Белорусской АЭС достижению высочайших уровней по всем видам безопасности в сфере ядерной энергетики", - заявил он.

 

Текст: Администратор сайта
Оставить комментарий
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений